Kontakt

Nya Älvsborgs fästning drivs av:

Svenska Västkustlinjen - Kulturbåtarna AB
Pir Fyra 2
417 64 Göteborg
Telefon: +46 (0) 31 101015
Jour: +46 (0) 31 3139214
info@vastkustlinjen.se
www.vastkustlinjen.se